จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 
  ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดูน      
 
 
 
 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2563...

โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข...

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน...


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2563...

โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข...

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน...

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน...

โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา...

โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563...

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดูน สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2...
 
 
28 ส.ค. 2563 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเ...
29 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระด...
29 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประม...
21 ก.ค. 2563 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
17 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
29 ส.ค. 2562 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
18 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 ค...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะ...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก...
21 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 117259 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน