จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563     การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)      
 
 
 
 


ฺBig Cleaning Day...

องค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย...

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิสัยทัศน์...


ฺBig Cleaning Day...

องค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย...

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิสัยทัศน์...

กิจกรรมด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อ...

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ...

กิจกรรมสำรวจป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช...

องค์การบริหารส่วนตำบลดูนร่วมรณรงค์ Big cleaning day...
 
 
23 มิ.ย. 2563 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ก.พ. 2563 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
8 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
7 มิ.ย. 2562 ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูน ผลจากการ...
1 เม.ย. 2562 ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูน
4 มี.ค. 2562 การชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี
29 ส.ค. 2562 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
18 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 ค...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะ...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก...
21 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 102549 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน