จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดูน     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563     ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง      
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดูนร่วมกันทำนาปลูกต้นข้าวเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

องค์การบริหารส่วนตำบลดูนเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี...

องค์การบริหารส่วนตำบลดูนร่วมกันคัดเลือกพันธุ์ต้นกล้าข้าวเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ฺBig Cleaning Day...


องค์การบริหารส่วนตำบลดูนร่วมกันทำนาปลูกต้นข้าวเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

องค์การบริหารส่วนตำบลดูนเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี...

องค์การบริหารส่วนตำบลดูนร่วมกันคัดเลือกพันธุ์ต้นกล้าข้าวเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ฺBig Cleaning Day...

องค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย...

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิสัยทัศน์...

กิจกรรมด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อ...
 
 
29 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระด...
29 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประม...
21 ก.ค. 2563 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
17 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
23 มิ.ย. 2563 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ก.พ. 2563 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
29 ส.ค. 2562 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
18 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 ค...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะ...
30 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะแก...
21 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 107638 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน