จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

   
  นางปนัดชญา  นามวงศ์  
  ปลัด อบต.ดูน  
 
นางสาวบุณยนุช  พลศักดิ์   นางสาวเกษมณี แสงสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายรังสรรค์  บุษบา   นายส่งสุข สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136468 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน