จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 10
  7 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 7
  4 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 9
  1 มิ.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 10
  20 พ.ค. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 11
  7 พ.ค. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 11
  5 พ.ค. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 9
  30 เม.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 12
  20 เม.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 7
  7 เม.ย. 2564    ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223261 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน