โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 4 ก.ย. 2563

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

(ผู้อ่าน 5 คน)

วันที่ 28 ส.ค. 2563

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 25 ส.ค. 2563

โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 21 ส.ค. 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 1 เม.ย. 2563

ฺBig Cleaning Day

(ผู้อ่าน 32 คน)

วันที่ 26 ก.พ. 2563

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 3 มิ.ย. 2562

กิจกรรมด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 13 พ.ค. 2562

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 14 ก.พ. 2562

การประชุมแผนพัฒนาฯ

(ผู้อ่าน 140 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2562

กิจกรรม 1 อปท1 วัดประชารัฐสร้างสุข 5 ส

(ผู้อ่าน 7 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

(ผู้อ่าน 150 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2562

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

(ผู้อ่าน 154 คน)

วันที่ 7 ธ.ค. 2561

งานโฮมบุญ ข้าวใหม่ปลามัน

(ผู้อ่าน 105 คน)

วันที่ 6 ธ.ค. 2561

วันพ่อแห่งชาติ 2561

(ผู้อ่าน 84 คน)

วันที่ 28 พ.ย. 2561

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 97 คน)

วันที่ 15 พ.ย. 2561

กิจกรรมหมอชวนวิ่ง

(ผู้อ่าน 84 คน)

วันที่ 9 พ.ย. 2561

ประชุมพนักงาน

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดูน LTC

(ผู้อ่าน 86 คน)

วันที่ 3 เม.ย. 2561

ประชุมหารือที่หาดนางเหงา

(ผู้อ่าน 70 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2561

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2561

(ผู้อ่าน 92 คน)

วันที่ 31 ม.ค. 2561

ภาพโครงการปักกลดต้านยาเสพติด

(ผู้อ่าน 90 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2561

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 6 ธ.ค. 2560

จิตรอาสา เราทำดีด้วยใจ

(ผู้อ่าน 89 คน)

No results found

เลื่อนลง