จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายทองแดง แก้วมณี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายบุญมา  ไชยเชษฐ์   นางสุภัทรา  เลิศล้ำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางหม่วย  กันภัย  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136488 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน