จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายทองแดง แก้วมณี  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์  0895794705

 
 
นายบุญมา  ไชยเชษฐ์   นางสุภัทรา  เลิศล้ำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์  0652979424

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0810730855

 

 

 
  นางหม่วย  กันภัย  
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 089222103

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223280 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน