จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 จดหมายข่าว/วารสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ค. 2562    โครงการวัดประชารัฐและกิจกรรม Big Cleaning Day 145
  26 ก.ค. 2562    กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนกรกฎาคม 2562 99
  28 พ.ค. 2562    กิจกรรมเดินรณรงค์ เผยแพร่ความรูํ้ สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ 88
  27 พ.ค. 2562    กิจกรรม Big cleaning Day เดือนพฤษภาคม 2562 95
  25 เม.ย. 2562    กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนเมษายน 2562 81
  21 มี.ค. 2562    กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมีนาคม 2562 86
  20 ก.พ. 2562    กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2562 83
  22 ม.ค. 2562    โครงการฝึกอบรม 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 134
  18 ม.ค. 2562    ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) 85
  9 ม.ค. 2562    กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีเดือนมกราคม 2562 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 118097 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน