จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.พ. 2564    กำหนดการประชุมสภาสามัญประจำปี 2564 9
  24 ธ.ค. 2563    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 8
  7 ธ.ค. 2563    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 7
  30 ก.ย. 2563    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 6
  21 ก.ย. 2563    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 6
  18 ส.ค. 2563    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 7
  7 ส.ค. 2563    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 7
  29 มิ.ย. 2563    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 6
  29 เม.ย. 2563    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 7
  9 ก.พ. 2563    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223287 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน