จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2561    แผนยุทธศาสตร์ห้าปี 53-57 6
  28 ก.ย. 2561    แผนยุทธศาสตร์ห้าปี 58-62 6
  28 ก.ย. 2561    แผนยุทธศาสตร์ห้าปี 58-62 - ฉบับปรับปรุง 7
  28 ก.ย. 2561    แผนยุทธศาสตร์ห้าปี2548-2552 6
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223260 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน