โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิสัยทัศน์


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวิสัยทัศน์ สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดูน ผู้นำหมู่บ้าน และข้าราชการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563