โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่แนะนำร้านค้า ผู้ประกอบการในการจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และรณรงค์การลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19