โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ บ้านหนองปลากุ่ม หมู่ 3 บ้านอีปุ้ง หมู่ 4 บ้านหนองมะแซว หมู่ 8 ให้ความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้นแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับโรคระบาดในโคกระบือ ลัมปีสกิน และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดแมล