โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคโควิด - 19 กับแม่ค้าหาดนางเหงา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ที่มาใช้บริการหาดนางเหงา และฉีดพ่น แอลกอฮอล์ จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19