โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดูน จัดโครงการกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดูนเพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมีความสะอาดเรียบร้อย