จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลดูนได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดูนเรียบร้อยตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2563 (ภ.ด.ส 3) แนบท้ายมาด้วย

    เอกสารประกอบ : แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดูน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 102518 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน