จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
    รายละเอียดข่าว :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดูนจะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

    เอกสารประกอบ : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
 
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดูน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 223256 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน