จดหมายข่าว/วารสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.doonlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดูน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 240812 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน